Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στo www.3sips.gr, όταν μοιράζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε για την ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας. Σε αυτό το έγγραφο, θα εξηγήσουμε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα εξηγήσουμε επίσης τα δικαιώματα που έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τον τρόπο άσκησης αυτών των δικαιωμάτων καθώς το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Το www.3sips.gr (ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «MR BEAN ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «MR BEAN» με αριθμό ΓΕΜΗ: 1520636010000, που εδρεύει επί της οδού Αγίου Νεκταρίου, αρ. 35 στον Γέρακα Αττικής, τηλ. 211 111 5638) είναι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που καθορίζει ποια δεδομένα συλλέγονται, πώς αυτά τα δεδομένα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και πώς προστατεύονται.

Αυτή η πολιτική καλύπτει επίσης τυχόν πρόσθετα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί με διαφορετικό τρόπο προς την διαχείριση του www.3sips.gr εκτός της ιστοσελίδας. Περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που φθάνουν στην διαχείριση του www.3sips.gr με κάθε εν γένει τρόπο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ιδιοχείρως, με ταχυδρομείο, ηλεκτρονική αλληλογραφία κ.ο.κ.

 

Η εταιρεία μας

Σύμφωνα με το  άρθρο 3 του Καταστατικού της εταιρείας μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (αρ. ΓΕΜΗ: 1520636010000), σκοπός της εταιρίας μας είναι το χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών, η επεξεργασία τσαγιού και καφέ, η διενέργεια πράξεων εμπορικής αντιπροσώπευσης και εν γένει μεσολάβησης στην πώληση τσαγιού και καφέ και οι υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών.

Η εταιρία μας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και την χονδρική πώληση καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών, καθώς και στην αντιπροσώπευση και εν γένει μεσολάβηση για την πώληση των άνω προϊόντων. Είμαστε σε θέση να προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρηματίες του χώρου του καφέ και της εστίασης για να δημιουργήσουν το δικό τους ανταγωνιστικό brand καφέ, αναλαμβάνοντας την υπόδειξη των ενδεδειγμένων ποικιλιών καφέ και την προμήθεια αυτών στους πελάτες μας μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικής πώλησης, e-shop και με κάθε εν γένει τρόπο, μέχρι και την δημιουργία λογοτύπων και την αισθητική απεικόνιση της φίρμας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να δημιουργήσουμε μαζί το brand καφέ που επιθυμείτε για την επιχείρησή σας με άριστη ποιότητα, γεύση και αισθητική παρουσία.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας, υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση το www.3sips.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

Το www.3sips.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν για να πραγματοποιήσουν παραγγελίες προϊόντων μας μέσω e-shop ή πλατφόρμας B2B για χονδρική πώληση και να ενημερωθούν σχετικά με προϊόντα καφέ της εταιρίας μας. Η εν λόγω συλλογή προσωπικών δεδομένων γίνεται με τη συμπλήρωση αντίστοιχης «φόρμας» στην ιστοσελίδα μας από τον πελάτη, όπου και καταχωρούνται αποκλειστικά τα απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη της επικοινωνίας μας μαζί σας, της τιμολόγησης και της διεκπεραίωσης των παραγγελιών σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχονται από εσάς με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας που εμφανίζεται στην οθόνη σας, είναι απαραίτητη ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μας μαζί σας, η διεκπεραίωση των παραγγελιών και η τιμολόγηση. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στην ιστοσελίδα μας είναι τα ακόλουθα:

-          Όνομα

-          Επώνυμο

-          Πατρώνυμο

-          Τηλέφωνο

-          Αριθμός φορολογικού μητρώου και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

-          Διεύθυνση

-          Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

-          Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και πιστωτικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών για την διεκπεραίωση ηλεκτρονικών πληρωμών

Το www.3sips.gr δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας ή άλλως κατέχει και επεξεργάζεται, σε τρίτους, που δε σχετίζονται με αυτό, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, ή απολήπτη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, με εξαίρεση σε εκτέλεση υποχρέωσης που απορρέει από σχετικές νομικές υπαγορεύσεις και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Το www.3sips.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας κατόπιν της εκδήλωσης ενδιαφέροντός σας για οποιαδήποτε εκ των υπηρεσιών μας. Ειδικά για τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και των πιστωτικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών, γίνεται μνεία ότι αυτά θα ζητούνται για την εκτέλεση πληρωμών στα πλαίσια παραγγελίας και σε συνεργασία με το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών του e-shop και της πλατφόρμας χονδρικής πώλησης αλλά δεν αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή του www.3sips.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του. Διαχειριζόμαστε μια πολιτική διατήρησης δεδομένων για όλα τα δεδομένα, είτε αυτά είναι έντυπα αρχεία είτε ψηφιακά.

 

Μέτρα ασφαλείας

Το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών του www.3sips.gr εφαρμόζει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016). Εφαρμόζουμε όλους τους κατάλληλους ελέγχους ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η αξιολόγηση του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, βρίσκεται στο επίκεντρο της Πολιτικής Ασφαλείας του Πληροφορικού μας συστήματος. Ωστόσο, δεν έχουμε κανένα έλεγχο για το τι συμβαίνει μεταξύ της συσκευής σας και των ορίων της υποδομής πληροφοριών μας. Θα πρέπει να γνωρίζετε τους πολλούς κινδύνους ασφάλειας πληροφοριών που υπάρχουν και να λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικών σας πληροφοριών. Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για παραβιάσεις που συμβαίνουν πέρα από τη σφαίρα ελέγχου μας.

 

Ειδικότερα τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων

Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε, έχετε ορισμένα δικαιώματα τα οποία έχουν ως εξής:

-          Το δικαίωμα ενημέρωσης

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε σαφείς και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων. Αυτό παρέχεται από αυτήν την πολιτική απορρήτου και από κάθε σχετική επικοινωνία που σας στέλνουμε.

-          Το δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να ζητήσετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Μόλις επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και, εάν είναι απαραίτητο, την ταυτότητα οποιουδήποτε νομίμου εκπροσώπου σας, τρίτου αιτούντος, αν υπάρξουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του αιτούντος, οφείλουμε να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες, ζητάτε μόνο όσες είναι απαραίτητες για να επιβεβαιώσουμε ποιοι είστε και θα παρέχουμε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς καθώς και στις ακόλουθες πληροφορίες:
α) Οι σκοποί της επεξεργασίας
β) Οι κατηγορίες των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
γ) Οι παραλήπτες στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί τα προσωπικά δεδομένα
δ) Η περίοδος διατήρησης ή η προβλεπόμενη περίοδος διατήρησης αυτών των προσωπικών δεδομένων
ε) Όταν έχουν συλλεχθεί προσωπικά δεδομένα από τρίτους, την πηγή των προσωπικών δεδομένων

Εάν υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις που σημαίνει ότι μπορούμε να αρνηθούμε να παρέχουμε τις πληροφορίες, θα τις εξηγήσουμε. Εάν τα αιτήματά σας είναι επιπόλαια ή ενοχλητικά, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε. Αν η απάντηση σε αιτήματα ενδέχεται να απαιτήσει επιπλέον χρόνο ή περιστάσεις χωρίς εύλογη δαπάνη (που ίσως χρειαστεί να συναντήσετε), θα σας ενημερώσουμε.

-          Το δικαίωμα για διόρθωση

Όταν πιστεύετε ότι διατηρούμε ανακριβείς ή ελλιπείς προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε αυτά τα δεδομένα. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας για να βεβαιωθείτε ότι οι εσφαλμένες / ελλιπείς πληροφορίες δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία μέχρι να διορθωθούν.

-          Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν

Σε περίπτωση που εξακολουθεί να μην υπάρχει επικαλυπτική νομική βάση ή νόμιμος λόγος για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε τη διαγραφή τους.

-          Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορείτε να ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα, αλλά δεν θα τα επεξεργαστούμε περαιτέρω. Το δικαίωμα αυτό αποτελεί εναλλακτική λύση στο δικαίωμα διαγραφής.

Εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν:

α) Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται
β) Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι παράνομη
γ) Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα για επεξεργασία αλλά τα προσωπικά δεδομένα απαιτούνται για μέρος μιας νομικής διαδικασίας
δ) Το δικαίωμα αντίρρησης έχει ασκηθεί και η επεξεργασία είναι περιορισμένη εν αναμονή της λήψης απόφασης σχετικά με το καθεστώς της επεξεργασίας

-          Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων

Μπορείτε να ζητήσετε να μεταφερθεί το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εάν η αρχική επεξεργασία έγινε βάσει συγκατάθεσης, η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα και εάν η επεξεργασία βασίζεται στην εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης.

-          Το δικαίωμα αντίρρησης/αντίκρουσης κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας εάν:
- Η επεξεργασία προορίζεται για άμεσο μάρκετινγκ DIRECT MARKETING.
- Η επεξεργασία προορίζεται για επιστημονική ή ιστορική έρευνα.
- Η επεξεργασία περιλαμβάνει την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας


Οποιαδήποτε σχόλια, ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου ή τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@mrbeancoffeecompany.gr.

Μπορείτε επιπλέον να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. επικοινωνίας +30 211 1115638. ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνσή μας στην έδρα της εταιρείας μας (Γέρακας Αττικής, οδός Αγίου Νεκταρίου, αρ. 35), για κάθε θέμα που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων.


Εάν επιθυμείτε να συζητήσετε μια καταγγελία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω.

 

Προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Σε περίπτωση που αισθάνεστε δυσαρεστημένοι με το χειρισμό των δεδομένων σας ή σχετικά με οποιαδήποτε καταγγελία που μας έχετε κάνει σχετικά με το χειρισμό των δεδομένων σας, δικαιούστε να κλιμακώσετε την καταγγελία σας στην Εποπτική Αρχή Ταχυδρομική Διεύθυνση: www.dpa.gr Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600Fax: +30-210 6475628